LCI-300

משחת מסטיק תופחת (INTUMESCENT) בגוון אדום בהיר מתוצרת חברת STI בארה"ב.
משמש לאיטום פתחים וחללים נגד מעבר אש ועשן. מתאים גם לאטימה סביב צנרת מתכלה (פלסטית) עד לקוטר של "2. במגע עם אש החומר תופח למילוי חללים ואינו מאפשר מעבר אש ועשן למשך שעתיים. לאחר התייבשות, החומר לא ניזוק במגע עם מים. המוצר נבדק לפי תקינה אמריקאית במעבדות. ULבעשרות בדיקות לעמידות אש עד ל 3 שעות וכן לפי ת"י 931 חלק 2 לשעתיים. מגיע בדליים של 25 ק"ג או 5 ק"ג או שפופרות של 310 מ"ל.

שרטוטים ומסמכים להורדה:

דף מידע בעברית
דף שיווקי באנגלית
דף מידע באנגלית
גיליון בטיחות / MSDS
דוגמת תקן
תעודת תקן ישראלי 1
תעודת תקן ישראלי 2

מוצרים נוספים

  Call Now Button