ווילון חסין אש ועשן (FC-2)

ווילון חסין אש ועשן, נגלל אנכית, מאפשר הפרדה בין אגפי אש סמוכים, בעל עמידות אש של עד 4 שעות. הווילון נושא תקן UL למניעת מעבר אש ועשן.

הווילון מגובה במערכת UPS עצמאית, בהעדר חשמל במבנה ימשיך הווילון לתפקד כנדרש.
במקרה של קריסת מערכות כללית, וגם במצב קריסת ה UPS או שרפת הרכזת – הווילון מוגדר כ FAIL SAFE – וייגלל  מטה לסגירת הפתח וליצירת מחיצת האש הנדרשת.

שרטוטים ומסמכים להורדה:

FC2 – דף שיווקי
FC2 – שרטוט
דף שיווקי באנגלית

מוצרים נוספים

  Call Now Button